JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Vzory informovaného souhlasu a záznamu o odmítnutí poskytnutí
zdravotních služeb (reversu) zpracované podle nové vyhlášky
č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

 Informovaný souhlas

 Informovaný souhlas u nezletilého

 Revers – záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb

 Revers – záznam o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb u nezletilého