JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Nová vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

Od 3.4.2013 je v účinnosti vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Vyhláška v návaznosti na zákon o specifických zdravotních službách vymezuje obsah pracovnělékařských služeb, organizaci a rozsah pracovnělékařských služeb, obsah dokumentace o pracovnělékařských službách, obsah lékařské prohlídky ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, druhy pracovnělékařských prohlídek a kdy se provádějí, náležitosti písemné žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky a o posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a zdravotní způsobilosti k práci, dobu potřebnou k provádění pracovnělékařských služeb (příloha č. 1), rizikové faktory a nemoci, které omezují nebo vylučují zdravotní způsobilost k práci, četnost o obsah prohlídek ve zvláštních případech (příloha č. 2).