JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Ústavní soud zrušil úhradovou vyhlášku na rok 2013

Ústavní soud nálezem pléna ze dne 22.10.2013, sp. zn. Pl. ÚS 19/13, zrušil úhradovou vyhlášku na rok 2013 (vyhláška č. 475/2012 Sb.). Vykonatelnost rozhodnutí byla Ústavním soudem odložena na 31.12.2014, zdravotní pojišťovny však musí z obsahu nálezu vycházet již při uplatňování regulací za rok 2013.

 Nález ústavního soudu [PDF]