JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

JUDr. Aneta Pelcman Stieranková

JUDr. Jan Mach

Aneta se již na základní škole rozhodla, že chce být právníkem a od té doby směřovala veškeré své úsilí ke splnění tohoto cíle. Na zdravotnické právo se zvláštním zaměřením na reprodukční medicínu se začala specializovat od 3. ročníku studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době pracuje zejména na soudních případech náhrady újmy způsobené při poskytování zdravotních služeb a na případech trestního stíhání lékařů a poskytovatelů zdravotních služeb.

Vzdělání

Kurzy

 • Georgetown University, Law school – Verified Certificate of Achievement in Introduction to Bioethics
 • Harvard University, Law school - Verified Certificate of Achievement in Bioethics: The Law, Medicine, and Ethics of Reproductive Technologies and Genetics

Zaměření

 • Náhrada škody na zdraví a nemajetkové újmy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
 • Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení
 • Pracovněprávní spory lékařů (zdravotníků)
 • Založení a převody lékařské praxe
 • Právní poradenství v oblasti asistované reprodukce a surogátního mateřství
 • Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva

Publikační činnost

Média

Přednášková činnost

 • Konference Mladých lékařů – Highlight: Diskriminace žen ve zdravotnictví (2021)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Zdravotnické prostředky – právní rámec (2019)
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví – Nové nařízení o zdravotnických prostředcích (2019)

Kontakt

Emailová adresa: [javascript protected email address]

Telefon: +420 737 028 993