JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

JUDr. Jan Mach

JUDr. Jan Mach

JUDr. Jan Mach vykonává advokacii od roku 1992 a od roku 1991 vyučuje medicínské právo. Jako advokát vede tým právníků České lékařské komory, je právníkem Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů ČR, České ortodontické společnosti a řady poskytovatelů lůžkových i ambulantních zdravotních služeb. Působí jako lektor Justiční akademie. Je místopředsedou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V minulosti byl dvakrát poradcem ministra zdravotnictví a jedenkrát členem kolegia ministra zdravotnictví pro zdravotnické právo. Je autorem knih Medicína a právo (C.H.Beck 2006), Lékař a právo (Grada Publishing 2010), Přehled judikatury ve zdravotnictví II – Odpovědnost ve zdravotnictví (Wolters Kluwer 2012) a Medicínské právo – co a jak (Galén 2015). Úspěšně zastupoval skupinu senátorů u Ústavního soudu ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o zdravotních službách (nález Ústavního soudu ze dne 27.11.2012 sp.zn. Pl.ÚS 1/12).

Kontakt

Emailová adresa: [javascript protected email address]

Telefon: +420 224 210 500