JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Vystudovala právnickou i lékařskou fakultu. Po několika letech působení v lékařské profesi pracuje od roku 2004 jako právník s převážným zaměřením na zdravotnické právo. Od roku 2005 je členem právního týmu právní kanceláře České lékařské komory a od roku 2011 provozuje advokátní praxi.

Zaměřuje se na právní problematiku úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

Poskytuje právní poradenství zájmovým sdružením poskytovatelů v rámci dohodovacích řízení o úhradách a o rámcových smlouvách dle zákona o veřejném zdravotním pojištění, při jednání s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o zavedení nových výkonů do Seznamu zdravotních výkonů a v dalších oblastech týkajících se problematiky úhrad zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

Zastupuje poskytovatele zdravotních služeb ve sporech se zdravotními pojišťovnami, účastní se smírčích jednání a poskytuje právní poradenství v oblasti sjednávání úhradových podmínek. Posuzuje úhradové dodatky, vyúčtování zdravotních služeb vypracovaná zdravotními pojišťovnami, zpracovává námitky a návrhy na smírčí jednání.

Další významnou oblastní je zastupování poskytovatelů zdravotních služeb při řešení sporů o náhradu škody na zdraví, která vznikla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Pravidelně publikuje a přednáší.

Je spoluautorkou komentáře k zákonu o zdravotních službách a specifických zdravotních službách (Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 784 s).

Vzdělání

 • Univerzita Karlova Praha , 3. lékařská fakulta, program všeobecné lékařství (1998) – titul MUDr.
 • Západočeská univerzita Plzeň, právnická fakulta, magisterský studijní program (2004) – titul Mgr.
 • Složení advokátní zkoušky dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, (2011) - zápis do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. 13906

Vzdělávání, přednášková činnost

 • přednášková činnost v rámci právních seminářů České lékařské komory, lektor v projektu České lékařské komory Univerzita medicínského práva
 • přednášková činnost pro společnost 1.VOX a.s.
 • přednášková činnost pro European School of Bussines & Management SE
 • přednášková činnost pro společnost Seminaria, s.r.o.
 • přednášková činnost na žádost odborných společností, zájmových sdružení a dalších subjektů

Publikační činnost

 • Mach, J. Buriánek, A. Záleská, D. Máca, M. Vráblová, B. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zákon o specifických zdravotních službách. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 784 s.
 • Záleská, D. Změna zákona o specifických zdravotních službách III. Pracovnělékařské služby, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer ČR, 2017, č. 12. str. 2
 • Záleská, D. Změna zákona o specifických zdravotních službách II. Posudková péče a lékařské posudky, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer, 2017, č. 11, str. 2
 • Záleská, D. Změna zákona o specifických zdravotních službách, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer, 2017, č. 10, str. 8
 • Záleská, D. Změna zákona o zdravotních službách, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer, 2016, č. 9, str. 15
 • Záleská, D. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci – postup při vydávání, lhůty a možnost přezkumu, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer, 2016, č. 1, str. 9
 • Záleská, D. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, 2. část, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer, 2015, č. 12, str. 7
 • Záleská, D. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, 1. část, PSK - Personální a sociálně právní kartotéka, Wolters Kluwer, 2015, č. 11, str. 5
 • Záleská, D. Hrazené zdravotní služby, ZF – Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, 2013, č. 5, str. 2
 • Záleská, D. Zákon o specifických zdravotních službách, 5. část – ověřování nových postupů nezavedenou metodou, lékařské ozáření, ochranné léčení, ZF – Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, 2013, č. 1, str. 4
 • Záleská, D. Zákon o specifických zdravotních službách, IV. část – pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání, ZF – Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, 2012, č. 12, str. 2-6
 • Záleská, D. Zákon o specifických zdravotních službách, III. část – posudková péče a lékařské posudky, ZF – Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, 2012, č. 11, str. 2-5
 • Záleská, D. Zákon o specifických zdravotních službách, II. část – zdravotní služby poskytované za zvláštních podmínek, ZF – Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, 2012, č. 9, str. 2-7
 • Záleská, D. Zákon o specifických zdravotních službách, I. část – obecný úvod, ZF – Zdravotnické fórum, Wolters Kluwer, 2012, č. 7, str. 5-7
 • Kolektiv právní kanceláře České lékařské komory, Univerzita medicínského práva, vydavatel Grada Publishing, a.s., 2013
 • publikační činnost v rámci časopisu České lékařské komory Tempus medicorum

Členství v odborných společnostech

 • Odborná společnost medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Jednota českých právníků

Kontakt

Emailová adresa: [javascript protected email address]

Telefon: +420 737 233 488