JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

V řadě případů naši klienti (nemocnice, polikliniky, soukromé lékařské praxe, občanská či zájmová sdružení) preferují, aby je ve všech soudních sporech, které jsou proti nim vedeny, zastupoval jeden advokát, popřípadě aby jim poskytoval právní služby komplexně. Takovýto přístup je pro klienty nepochybně výhodný, jelikož mají zajištěn právní servis jedním advokátem, který zná prostředí klienta, má navázán osobní kontakt s příslušnými odpovědnými zaměstnanci a je detailně seznámen s profesním zaměřením klienta i s jeho aktuálními problémy. Právní řešení problematických situací tak může být při této formě spolupráce mnohem pružnější a „přiléhavější“.

Co nabízíme

  • Na základě konkrétně vymezeného rozsahu a podmínek spolupráce konkrétní advokát zajistí požadované spektrum právních služeb s důrazem na osobní přístup a efektivnost.

  • Převezmeme právní zastoupení ve všech soudních sporech (o náhradu škody na zdraví, na ochranu osobnosti, se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad zdravotních služeb atd.) Tento přístup je velmi výhodný v tom, že zastupující advokát zná celou agendu soudních sporů, může tedy v tomto smyslu komunikovat nejen s pojistitelem (pojišťovnou, u které je poskytovatel zdravotních služeb pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu na zdraví, resp. vzniku nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích), ale i například s auditorem. Rovněž znalost přístupu jednotlivých soudců místně příslušného soudu i odvolací soudní instance k předmětnému druhu sporů, která logicky vzniká při dlouhodobém a častém zastupování jedním advokátem, je pro klienta nezanedbatelnou výhodou.

  • Řada zkušeností s komplexním právním zastupováním poskytovatelů zdravotních služeb nám umožňuje nabídnout klientům (nemocnicím, poliklinikám a jiným formám soukromých lékařských praxí) co nejefektivnější formu spolupráce tak, aby byl poskytovatel zdravotních služeb (nemocnice, soukromá lékařské praxe) právními problémy zatížen pouze v nezbytné míře.

KONTAKTUJTE NÁS