JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Žaloby na ochranu osobnosti

Soudní spory týkající se práva na ochranu osobnosti jsou v mnoha ohledech specifické. O to víc týkají-li se vztahu lékař-pacient. Je pravidlem, že žalobce požaduje vedle omluvy i náhradu nemajetkové újmy v penězích (relutární náhradu). Dlužno dodat, že výše požadované náhrady nemajetkové újmy v penězích velmi často i několikanásobně převyšuje částku, kterou soud nakonec přizná. Soudní judikatura se v této oblasti vyvíjí.

Zkušenost advokáta se zastupováním v řízeních o žalobách na ochranu osobnosti se současnou dobrou znalostí problematiky zdravotnického práva přináší lékařům (poskytovatelům zdravotních služeb) jistotu, že ve sporech s pacienty či jejich příbuznými o přiznání nároku na náhradu nemajetkové újmy v penězích z titulu práva na ochranu osobnosti bude využita veškerá vhodná právní argumentace tak, aby mohl být jejich spor spravedlivě posouzen.

Co nabízíme:

  • • Zajistíme pro poskytovatele zdravotních služeb, lékaře a další zdravotníky kompletní právní servis při zastupování ve sporech na ochranu osobnosti tak, aby lékař či jiný zdravotník, resp. poskytovatel zdravotních služeb byl tímto problémem zatížen pouze v nezbytné míře

  • Jako součást služeb zajistíme úzkou spolupráci s pojišťovnou a jejími právníky, včetně ověření, zda je poskytovatel zdravotních služeb pro tyto druhy sporů náležitě pojištěn.

  • Zkušenost se zastupováním v těchto sporech, která s sebou nese nejen znalost příslušné judikatury, ale například i přehled o přístupu jednotlivých soudů, resp. soudních instancí v těchto typech řízení, přináší klientovi výhodu.

KONTAKTUJTE NÁS