JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

 • Poskytujeme advokátní služby v oblasti zdravotnického práva.

O NÁS

Jsme samostatní advokáti poskytující právní služby v oblasti zdravotnického práva. Zaměřujeme se zejména na právní pomoc poskytovatelům zdravotních služeb, lékařům a dalším zdravotníkům.

Neprovozujeme společnou advokátní kancelář. Zájemci o právní služby se mohou obrátit na kteréhokoli z nás. Možnost převzetí právního zastoupení závisí na momentální volné kapacitě advokáta, kterého si klient vybere. V případě, že nebude mít klientem zvolený advokát volnou kapacitu, je možné kontaktovat i ostatní advokáty.

VÍCE
 • JUDr. Jan Mach

  [javascript protected email address]

  +420 224 210 500

  PROFIL
 • MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

  [javascript protected email address]

  +420 737 233 488

  PROFIL
 • Mgr. Aleš Buriánek

  [javascript protected email address]

  +420 605 700 006

  PROFIL
 • JUDr. Aneta Pelcman Stieranková

  [javascript protected email address]

  +420 737 028 993

  PROFIL

SLUŽBY

S čím Vám můžeme pomoci?

 1. Žaloby o náhradu škody na zdraví a nemajetkové újmy v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb

  Žaloby o náhradu škody a nemajetkové újmy na zdraví jsou podávány proti lékařům či jiným zdravotníkům - poskytovatelům zdravotních služeb stále častěji.   Více...

 2. Žaloby na ochranu osobnosti

  Soudní spory týkající se práva na ochranu osobnosti jsou v mnoha ohledech specifické. O to víc týkají-li se vztahu lékař-pacient.   Více...

 3. Obhajoba lékařů (zdravotníků) v trestním řízení

  Již zcela obvyklým jevem se stal postup, kdy pacient či jeho příbuzní, kteří se domnívají, že pacientovi bylo ublíženo na zdraví, podávají na lékaře nebo jiného zdravotníka trestní oznámení.   Více...

 4. Právní zastupování lékařů (zdravotníků) v pracovních sporech

  Nejčastějšími právními spory, které lékaři vedou se svými zaměstnavateli, jsou spory na základě žalob o neplatnost ukončení pracovního poměru.   Více...

 5. Spory lékařů (poskytovatelů zdravotních služeb) se zdravotními pojišťovnami

  Poskytovatelé zdravotních služeb (nemocnice i soukromí ambulantní poskytovatelé zdravotních služeb) jsou velmi často ve sporu se smluvními (ale i nesmluvními) zdravotními pojišťovnami o úhradu zdravotních služeb, které jejich pojištěncům poskytli.   Více...

 6. Založení a převod lékařské praxe, prodej lékařské praxe a převody zdravotnických zařízení provozovaných fyzickou osobou na s.r.o. Právní pomoc při převodech lékařských praxí mezi fyzickými osobami

  Řada lékařů, kteří v současné době provozují vlastní lékařskou praxi jako podnikající fyzické osoby, aktuálně dochází k závěru, že tento způsob podnikání nemusí být vždy ten nejlepší. Platí to zejména v případech, kdy lékař svou praxi vnímá jako určitou hodnotu, s níž by v budoucnu rád v tomto ohledu disponoval, tedy například v rámci prodeje ordinace, jejího darování či v neposlední řadě i odkázání lékařské praxe svým dědicům.   Více...

 7. Komplexní právní služby poskytovatelům zdravotních služeb (nemocnicím, soukromým lékařským praxím)

  V řadě případů naši klienti (nemocnice, polikliniky, soukromé lékařské praxe, občanská či zájmová sdružení) preferují, aby je ve všech soudních sporech, které jsou proti nim vedeny, zastupoval jeden advokát, popřípadě aby jim poskytoval právní služby komplexně.   Více...

 8. Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

  Advokáti JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek a MUDr. Mgr. Dagmar Záleská se věnují problematice zdravotnického (medicínského) práva od počátku své profesní kariéry a každodenní kontakt s lékaři a dalšími zdravotníky, resp. jejich právními problémy, ke kterému dochází i v rámci úzké spolupráce s profesními i zájmovými sdruženími lékařů (zdravotníků), s sebou přináší nenahraditelnou zkušenost.   Více...

ČLÁNKY

starší články