JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Neoprávněné zveřejňování osobních údajů o lékaři

V poslední době se stále častěji setkáváme s neoprávněným zveřejňováním osobních údajů týkajících se lékařů. V drtivé většině případů k němu dochází na internetových stránkách, často s následnou diskusí návštěvníků těchto stránek, v rámci které se ke konkrétnímu lékaři jako jeho pacienti vyjadřují a hodnotí jeho práci. Ne zřídka se diskutující vyjadřují na adresu lékaře nepravdivě a hanlivě. Jak se v takové situaci zachovat?

Ten, kdo zveřejní na internetových stránkách osobní údaje týkající se lékaře bez jeho souhlasu, se dopustí porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobním údajem je v tomto případě jakýkoliv údaj, ze kterého lze spolehlivě identifikovat osobu, které se zveřejněná informace týká. Prvním krokem obrany je písemná výzva provozovateli internetových stránek k odstranění zveřejněných osobních údajů lékaře ve stanovené lhůtě. Pokud provozovatel na výzvu nereflektuje, je na místě písemné oznámení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento úřad je kontrolním orgánem v oblasti ochrany osobních údajů s oprávněním uložit sankční opatření (v uvedeném případě lze ukládat pokuty v až řádech miliónů korun). Jestliže není možné provozovatele internetových stránek spolehlivě identifikovat, je třeba se s písemným oznámením obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou o lékaři vedle osobních údajů na www stránkách zveřejněny další nepravdivé a difamující informace, např. formou diskusních příspěvků k osobě lékaře, je na místě podání písemného podnětu Policii ČR k přešetření, zda tímto jednáním nedošlo ke spáchání trestného činu pomluvy. Současně je možné zvážit podání žaloby na ochranu osobnosti, a to tehdy, dochází-li v příspěvcích návštěvníků internetové stránky ke konstatujícím, jednoznačně nepravdivým tvrzením, která jsou způsobilá poškodit čest dotčeného lékaře. V případě potřeby konzultace vhodného postupu je každému členovi ČLK k dispozici právní oddělení ČLK.

článek byl zpracován pro časopis ČLK Tempus medicorum

Mgr. Aleš Buriánek