JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Publikační a přednášková činnost v oblasti zdravotnického práva (medicínského práva)

Advokáti JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš BuriánekMUDr. Mgr. Dagmar Záleská se věnují problematice zdravotnického (medicínského) práva od počátku své profesní kariéry a každodenní kontakt s lékaři a dalšími zdravotníky, resp. jejich právními problémy, ke kterému dochází i v rámci úzké spolupráce s profesními i zájmovými sdruženími lékařů (zdravotníků), s sebou přináší nenahraditelnou zkušenost. Častá publikační a přednášková činnost jednotlivých advokátů na žádost nejrůznějších subjektů je pak logickým vyústěním této spolupráce i zkušenosti. Některé publikované texty najdete na těchto stránkách v sekci aktuality/publikace.

KONTAKTUJTE NÁS