JUDr. Jan Mach, Mgr. Aleš Buriánek, MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

Nárok na kompenzaci i s uzavřeným dodatkem

(Článek byl uveřejněn v časopisu TEMPUS MEDICORUM)

V uplynulých dnech se mezi lékaři rozšířila informace, že nárok na kompenzaci za rok 2021 možná nebudou mít ti poskytovatelé, kteří pro rok 2021 podepsali úhradový dodatek. Taková informace byla dle lékařů, kteří se s dotazem obrátili na ČLK, zveřejněna na stránkách Sdružení ambulantních specialistů v sekci pro členy.

Česká lékařská komora s takovým postupem zásadně nesouhlasí a zastává názor, že kompenzační podmínky se musí týkat všech dotčených poskytovatelů. Diskriminace těch poskytovatelů, kteří v dobré víře podepsali úhradový dodatek, by byla jednoznačně protiprávní.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní problém, obrátil se prezident ČLK, MUDr. Kubek, na ministra zdravotnictví a sdělil mu výše uvedené stanovisko komory.

Ministr zdravotnictví, doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., zaslal MUDr. Kubkovi stanovisko, ve kterém výše uvedené spekulace popřel a potvrdil, že pro vznik nároku na kompenzaci za rok 2021 nebude podstatné, zda poskytovatel podepsal nebo nepodepsal úhradový dodatek pro rok 2021.

Ministr zdravotnictví ve své odpovědi ze dne 29.3.2021 konkrétně uvedl: V těchto dnech je také projednáván zákon, který Ministerstvu zdravotnictví poskytne zmocnění pro vydání kompenzační vyhlášky i pro kompenzaci úhrad v roce 2021. Rozhodně se však její znění nebude týkat pouze těch, kteří nepodepsali úhradový dodatek pro rok 2021. Kompenzační vyhláška pro rok 2021 bude stejně jako ta pro rok 2020 mít přednost před uzavřeným úhradovým dodatkem se zdravotní pojišťovnou, pokud úhradový dodatek není podepsán, pak bude mít přednost před zněním úhradové vyhlášky pro tento rok.

Poskytovatelé mohou uzavírat úhradové dodatky pro rok 2021, aniž by se tím zbavili nároku na případnou kompenzaci. Kompenzační zákon, který obsahuje zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví vydat kompenzační vyhlášku pro rok 2021, již byl projednán a schválen Parlamentem ČR. Po publikaci kompenzačního zákona ve Sbírce zákonů bude moci ministerstvo vydat kompenzační vyhlášku. Ministerstvo plánuje zahájit jednání o obsahu kompenzační vyhlášky pro rok 2021, až obdrží data od zdravotních pojišťoven o produkci za první čtvrtletí 2021, tedy nejdříve v druhé polovině dubna tohoto roku.

5.4.2021

MUDr. Mgr. Dagmar Záleská